USA

Andre lægers erfaringer

- hvem?

Min kæreste og datter (0år)

- hvor, hvornår, hvor længe og med hvilket formål (forskning, klinisk ophold, andet) I har været afsted  

Formålet var forskning i forbindelse med min ph.d. og var på National Cancer Institute, NIH i Washington DC. Vi var afsted i lidt over 6 måneder fra primo april 2016 til medio oktober 2016.

- hvor i uddannelse/arbejdsliv I var under opholdet

Som udlandsophold under ph.d. Er færdig med introduktionsstilling og endnu ikke startet hoveduddannelse.

- om I har fået finansiel støtte/rejselegater af organisationer (fx ESMO, FYO) eller fonde

Ja, vi fik støtte fra Roche og Fabrikant Frands Køhler Nielsen og hustrus mindelegat.

Vi ville også blive rigtig glade for

- en kort beskrivelse af opholdet med lidt information om arbejdsdag/forskningsdag, hvad der var godt, hvad der kunne gøres anderledes

Opholdet i Washington var helt generelt en fantastisk oplevelse for hele familien. Det var en kæmpe oplevelse at komme og opleve en dagligdag i en anden kultur både i forbindelse med arbejdsdagen og fritiden. Da opholdet var et forskningsophold i et laboratorium var dagligdagen meget anderledes end den normale kliniske dagligdag. Generelt var arbejdsmiljøet afslappet og fleksibelt, men med et ambitiøst niveau. Arbejdstiden var længere end i Danmark, hvor mødetid typisk var 8-9 og man forlod arbejdet omkring kl 17-18. En arbejdsdag med typisk laboratoriearbejde bestod af celle kulturer, diverse assays eller museforsøg. Amerikanerne er meget sociale og kollegaer var gode til at inkludere os alle i dagligdagen og invitere i fritiden. Laboratoiet var stort og hvis der var noget der skulle planlægges anderledes, så skulle der have været mere forarbejde med at være sikker på at de ressourcer der umiddelbart var aftalt skulle bruges på projektet, egenligt også var allokeret. Det tog en del tid. Det var ikke pga uvilge, men sandsynligvis pga. laboratoriets størrelse med ca. 100 ansatte, at mit projekt ikke var helt present i hukommelsen, da jeg startede.

- hvad der kan anbefales og gerne nyttige informationer/links (fx hvilke dokumenter og kvalifikationer der skal være i orden), som kan gøre processen nemmere, for de næste der skal afsted.

Få ordnet praktikaliteter som visum og bolig i god tid. Det tager længere tid end forudset og der kan være ventetid på den amerikanske ambasade. Desuden kræver en statslig organisation som NIH en del papirarbejde forud for, at visum kan ansøges.

Endeligt vil vi spørge, om vi på siden må skrive

- kontaktoplysninger i form af mailadresse og arbejdsadresse, som interesserede kan kontakte jer på

Naturligvis. Dan@hogdall.dk tlf.: 51200113

Nyttige Links

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5