UEMS repræsentant for stråleterapi

DSKO skal udpege en UEMS repræsentant for stråleterapi

UEMS står for Foreningen af speciallæger i Europa. UEMS er lægeverdenens officielle link til EU og den Europæiske lovgivning. UEMS er lægeverdens officielle stemme i EU gennem lobbying mv. UEMS forholder sig til den frie bevægelighed i EU, anerkendelse af specialer, akkreditering af internationale curricula og interdisciplinære konflikter, ligesom der udvikles harmoniserede modeller for træning og uddannelse. Nogle specialer afholder også årlige europæiske eksaminer.

Som UEMS repræsentant for stråleterapi er sammen med den tilsvarende danske repræsentant for medicinsk onkologi udpeget af Lægeforeningen og fungerer som konsulenter  for lægeforeningen i internationale spørgsmål der involverer stråleterapi. Man har ikke stemmeret i UEMS. Det er udelukkende Lægeforeningen der har dette.

Der holdes et årligt møde med Lægeforeningen og det er den minimale aktivitet man skal lægge. Lægeforeningen har dog et budget der tillader at man kan deltage i 1-2 årlige møder i UEMS og det anbefales stærkt at man engagerer sig internationalt for at få mest muligt ud af funktionen.

Det lyder uoverskueligt – ja! Man er dog ikke alene. Der er de stemmeberettigede repræsentanter i lægeforeningen og den nye repræsentant vil blive knyttet til ESTROs UEMS repræsentanter og den lille gruppe mennesker der er bag.

For spørgsmål og yderligere info: kontakt Jesper Grau Eriksen på jesper@oncology.au.dk

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 7/12