Udpegninger til Arbejdsgruppe vedr. udfordringer på brystkræftområdet

DSKO skal udpege 1 onkolog til arbejdsgruppe vedr udfordringer på brystkræftområdet

Interesserede bedes henvende sig på formand@dsko.org senest 17/8

Se udpegningsbrevet her

Se kommissoriet her