Udpegning til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

DSKO skal indstille et medlem til et nyt fagudvalg i Medicinrådet. Interesserede bedes skrive til
formand@dsko.org senest 21/8 2019.
Medicinrådet har den 28. juni 2019 godkendt kommissorium for fagudvalget vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter.
Medlemmet udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning.
Med udpegningen har vi brug for disse informationer om det udpegede medlem:

  • En elektronisk habilitetserklæring via Medicinrådets hjemmeside
  • Kontaktinformationer i skemaet nedenfor

Habilitetserklæringen bedes det nyudpegede medlem selv udfylde på Medicinrådets hjemmeside via dette link: http://medicinraadet.dk/om-os/habilitet/udfyld-habilitetserklaering
Kontaktinformationerne bedes I som udpegende enhed fremsende til undertegnedes e-mail.
Medicinrådets habilitetspolitik og en vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring er vedlagt denne mail. Send venligst denne mail inklusive vedhæftninger videre til det udpegede medlem, så denne kan finde linket til udfyldelse af habilitetserklæringen samt læse habilitetspolitik og vejledning.

Navn
Titel
Arbejdssted
Afdeling
E-mail
Mobilnummer

Om Medicinrådets fagudvalg
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter. Alle medlemmer udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning.
I vil få nærmere information om indstilling til genudpegning og processen herfor på et senere tidspunkt.

Om Medicinrådet
Medicinrådet er en uafhængig institution, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at:

  • stille klare krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienter
  • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
  • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådet vurderer medicinen fagligt, så medicinanvendelsen er til gavn for patienterne, tager stilling til om ny medicin kan anbefales som standardbehandling samt udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicinen.

Om Medicinrådets habilitetspolitik
Medicinrådet er underlagt forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet den vedhæftede habilitetspolitik, som også kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer
Habilitetsreglerne og eksempler på afgørelser er også forklaret i en kortere version, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Sådan er Medicinrådets habilitetsregler – kort fortalt