Udpegning til IRF’s specialistgruppe

Udpegning til IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Kønshormoner

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/1 2020

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi anmodes om at udpege 1 repræsentant til specialistgruppen med henblik på opdatering af hovedterapigruppen Kønshormoner, herunder baggrundsnotat Hormonal Antikonception og baggrundsnotat Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Læs mere her

Læs kommissoriet her