Udpegning til IRF’s specialistgruppe

Udpegning til IRF's specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Kønshormoner

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 4/12 2019

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi anmodes om at udpege 1 repræsentant til specialistgruppen med henblik på opdatering af hovedterapigruppen Kønshormoner, herunder baggrundsnotat Hormonal Antikonception og baggrundsnotat Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Læs mere her

Læs kommissoriet her

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org