Udpegning til arbejdsgruppe vedr. radikal prostatektomi

DSKO skal udpege en onkolog til at repræsentere selskabet i Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde en visitationsretningslinje for valg af radikal prostatektomi versus andre behandlingsmuligheder ved prostatakræft.

Der forventes 2-3 møder af 3 timers varighed i København fra ultimo januar 2018 til marts/maj 2018.

Interesserede bedes skrive til formand Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 15.12.17

Kommissorium er her

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

FACEBOOK


Selskabets medlemmer kan følge nedenstående link og tilmelde sig selskabets facebookgruppe. Her vil det være muligt at bidrage med opslag og kommentarer til interne faglige debatter.


Gå til Facebook gruppe

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org