Udpegning til Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

DSKO skal udpege en onkolog med kendskab til strålebehandling af hæmatologiske sygdomme til Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 1/12

Se kommissoriet her

Se udpegningsbrevet her