Udpegning – opdatering af national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter

DSKO skal udpege onkologer til at opdatere national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter.

Detaljer fremgår af dette brev og interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 20.8.2017.