Udpegning af nyt medlem af styregruppen for Dansk Blærecancer database

Det vil være optimalt, hvis DSKO kan pege på en repræsentant, der samtidigt kan repræsentere Region Syddanmark. Alle interesserede bedes dog ansøge og melde sig til formand@dsko.org senest 15.8.2017. Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til denne mailadresse.”