Udpegning af ansættelsesudvalgsmedlemmer

DSKO skal udpege speciallæger til ansættelsesudvalgene for ansættelse af HU-læger i klinisk onkologi for alle landets tre videreuddannelses regioner.

Læs mere her