Tilbud til YL, der vil være opdateret på understøttende behandling og palliation

ESMO Preceptorship, 30 - 31 marts, Lugano, Schweiz

se mere her