Styrelsen for Patientklager rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter

På foranledning af Styrelsen for Patientklager gøres der opmærksom på, at styrelsen aktuelt rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter inden for onkologi. De sagkyndige konsulenter bistår styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende.

Se opslaget her

Obs. kort ansøgningsfrist 27/9