Stillingsopslag – Hovedkursusleder

4-årig stilling som Hovedkursusleder i Klinisk Onkologi

DSKO skal udpege en ny Hovedkursusleder for H-kurserne.

Rollen som hovedkursusleder 
Hovedkursuslederen er det primære bindeled mellem Sundhedsstyrelsen og Specialeselskaberne vedrørende de specialespecifikke kurser – både i forhold til det faglige indhold og den praktiske administration heraf.
Hovedkursuslederen udpeges af og indstilles til Sundhedsstyrelsen af det videnskabelige selskab til varetagelse af funktionen. Hovedkursuslederen forventes at varetage en række funktioner forbundet med afviklingen og planlægningen af de specialespecifikke kurser. Således vil hovedkursuslederen igennem sit virke opnå en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere samt varetage en række administrative opgaver.

Se yderligere om arbejdet på:
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
Især under punktet ’Håndbog for hoved- og delkursusledere’.

Send en kort motiveret ansøgning og CV med fokus på uddannelsesmæssige kvalifikationer til formand for uddannelsesrådet Eva Soelberg Vadstrup på Eva.Maria.Soelberg.Vadstrup@regionh.dk senest 21. oktober 2019