Stillingsopslag

DSKO skal udpege en repræsentant til bestyrelsen for Dansk Lungecancer Gruppe DLCG. Interesserede bedes sende kort motivation til formand@dsko.org senest 10.10.2018