Spørgeskema vedrørende senfølger

De tre nationale senfølgeforskningscentre finansieret af Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger) vil opbygge en vidensdatabase over evidensbaserede behandlinger af senfølger igennem en række systematiske reviews. For at sikre den kliniske anvendelighed, beder centrene klinikere på kræftområdet om hjælp til at udpege de senfølger, hvor der er størst behov for viden. Hjælp dem ved at udfylde et kort spørgeskema.

Følg linket https://is.gd/kraeftsenfolger - det tager højst 3 minutter