Sagkyndig onkolog, styrelsen for patientklager

Styrelsen for patientklager søger sagkyndige, se mere her

https://stpk.dk/nyheder/vil-du-arbejde-for-retssikkerhed-og-hoj-faglighed/