Repræsentanter

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe
Anders Bonde Jensen, Jesper Grau Eriksen

Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg vedr. radioaktive lægemidler
Michael Andersson

Sundhedsstyrelsens DRG-kontaktudvalg
Lisa Sengeløv (formand), Helle Jensen, Flemming Hansen, Peter Grundtvig Sørensen

Sundhedstyrelsens arbejdsgruppe vedr. komorbiditet i forbindelse med pakkeforløb for kræft 
Marianne Ewertz, Benny Vittrup

Sundhedstyrelsens Nationale Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler (UVKL)
Ann Knoop, Mette Yilmaz

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantsskab
Gedske Daugaard, Jørn Herrstedt, Ann Knoop

Kontaktperson til UEMS (vælges for 4 år)
Jens Overgaard

Udvalg vedrørende understøttende og palliativ behandling
Jørn Herrstedt, Lise Pedersen, Torben Palshof

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Bent Ejlertsen

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases nucleusgruppe om trombose hos cancerpatienter
Gedske Daugaard, Jørn Herrstedt

Centrale råd for stråleterapisygeplejerske uddannelsen
Olfred Hansen

Dansk Kræftforskningsfonds bestyrelse
Gedske Daugaard, Jørn Herrstedt

Ernæringsrådet
Lena Specht

Nordisk Urologisk Forenings Urothelialcancer Gruppe
Hans von der Maase

ESMO
Ulrik Lassen, Nicolaj Andreassen

Overlægeforeningsens udvalg vedrørende den elektroniske patientjournal
Kell Østerlind

Inspektorordningen
Region Nord: Morten Høyer, Sven Tyge Langkjer
Region Syd: Susanne Larsen, Bente Sørensen
Region Øst: Gedske Daugaard, Helle Pappot

Tværfaglig arbejdsgruppe vedrørende sammenligning af pakkeforløb på tværs af kræftformer
Lisa Sengeløv

Projektgruppe for en national MTV af rutinekontroller for kræftpatienter
Poul Geertsen

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for screening for tyk- og endetarmskræft
Mette Yilmaz

Specialeuddannelsesråd for specialuddannelsen i kræftsygepleje
Anders Krarup Hansen

Forum for Infrastruktur for klinisk kræftforskning (FIKK)
Hans von der Maase

Arbejdsgruppe om rehabilitering for kræftpatienter i pakkeforløb
Anders Bonde Jensen

Medicin.dk

pro.medicin.dk (forfatter)
Cytostatika / Kvalme og opkastning - Lene Jarlbæk

pro.medicin.dk (referent)
Cytostatika - Niels Viggo Jensen

Fagudvalg for endokrin behandling af cancer prostatae
Peter Meidahl Petersen

Fagudvalg for medicinsk behandling af kolorektal (mKRC)
Peter Pfeiffer

Fagudvalg for terapiområdet reduktion i varigheden af neutropeni med G-CSF
Niels Viggo Jensen

Fagudvalg for medicinsk behandling af metastaserende nyrecellecancer (mRCC)
Poul Geertsen

Fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af metastaserende kastrationsresistent cancer prostatae
Gedske Daugaard

Fagudvalg for aromatasehæmmere
Claus Kamby

Fagudvalg for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med solide tumorer
Søren Cold

Fagudvalg for neuroendokrine tumorer samt medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor
Morten Ladekarl

Dansk Anal Cancer Gruppe
Hanne Havsteen, Jacob Lindegaard, John Pløen Mortensen

Danish Breast Cancer Cooperative Group - DBCG's bestyrelse
Birgitte Offersen, Marianne Ewertz, Gosia Tuxen, Bent Ejlertsen

Dansk Lungecancergruppe
Anders Mellemgaard

Dansk Melanom Gruppe
Lars Bastholt, Inge Marie Svane

Dansk Colorectal Cancer Gruppe - DCCG
Lone Nørgaard, Benny Vittrup, Per Pfeiffer, Anders Jakobsen, Mette Yilmaz, Flemming Hansen

Dansk Eosofagus Cardia Ventrikel Cancer Gruppe - DECV
Hanne Havsteen, Per Pfeiffer, Mette Yilmaz, Morten Ladekarl, Lene Bæksgaard, Peter Sørensen

Dansk Gynækologisk Cancer
Anders Jakobsen, Jørn Herrstedt, Jacob Lindegaard

Dansk Urologisk Cancer Gruppe
Morten Høyer, Lisa Sengeløv, Gedske Daugaard

  • Daproca: Morten Høyer, Peter Meidahl, Henriette Lindberg
  • Dablaca: Lisa Sengeløv, Mads Agerbæk
  • Darenca: Poul Geertsen, Frede Donsgaard, Niels Viggo Jensen
  • Dateca: Gedske Daugaard, Mads Agerbæk, Niels Holm
  • Dapeca: Mads Agerbæk, Peter Meidahl

Dansk Pancreas Cancer Gruppe 

Per Pfeiffer, Morten Ladekarl, Benny Vittrup, Mette Yilmaz, Niels Hollænder.

Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe
Steinbjørn Hansen

Levercancergruppen
Flemming Hansen, Lene Vestermark, Lone Nørgaard, Benny Vittrup

DMCG for palliation
Anders Bonde Jensen

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org