Repræsentant fra DCPT til DNOGs bestyrelse

Dansk Neuroonkologisk Gruppe har bedt DSKO om at udpege en repræsentant fra Dansk Center for Partikel Terapi (DCPT) til gruppens bestyrelse. Interesserede bedes sende en kort motivation senest 1.4.2019 til formand@dsko.org

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org