Repræsentant fra DCPT til DNOGs bestyrelse

Dansk Neuroonkologisk Gruppe har bedt DSKO om at udpege en repræsentant fra Dansk Center for Partikel Terapi (DCPT) til gruppens bestyrelse. Interesserede bedes sende en kort motivation senest 1.4.2019 til formand@dsko.org