Pressemeddelelse

7. oktober 2019

Sundheds- og Ældreudvalget afholder en åben høring om Medicinrådet onsdag den 23. oktober kl. 09.00-12.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringer er at få belyst og drøftet Medicinrådets virke og praksis, evalueringen af Medicinrådet, samt hvilke initiativer, overvejelser og forbedringer evalueringen og de hidtidige erfaringer med Medicinrådet kan give anledning til fremadrettet.

Læs mere om høringen og tilmeld dig her.

Vi ser frem til en udbytterig høring.

Med venlig hilsen

Andreas Munk Gauger
Studentermedhjæper

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org