Nuancering af udmelding fra Dagens Medicin uge 18

I forlængelse af udmelding i Dagens Medicin, mener vi i DSKO at der er behov for at nuancere udmeldingen.

I DSKO mener vi at det er vigtigt at holde fokus på hvad vi ønsker at opnå ved vaccination;

Vi mener at hovedformålet med at vaccinere er at hindre alvorlig COVID, indlæggelser og død.

Vi ved at vaccinen ikke giver 100% beskyttelse.

Vi er ikke bekendt med at der er publicerede studier der viser sammenhæng mellem antistoftitre og alvorlig COVID, indlæggelser og død på patienter med kræft.

Det er relevant at undersøge antistoftitre for såvel raske som patienter med anden sygdom, herunder kræft. Det har akademisk interesse, men må nødvendigvis holdes op imod antal tilfælde af inficerede, symptomatiske, alvorligt syge, indlagte og døde. Denne sammenhæng må dokumenteres inden man kan konkludere at et givent antistofrespons er sufficient eller insufficient til at hindre COVID. Derudover må grænseværdien for et sufficient antistofrespons dokumenteres.

Antistofrespons kan ikke stå alene, særligt ikke i forhold til en virus infektion hvor T-celleresponset må forventes at have en vigtig betydning for elimination af virus. I en nyligt publiceret artikel beskrives at sammenhæng mellem antistof respons og T-cellerespons ikke er entydigt.

På de til dato publicerede data, mener vi ikke at der er grundlag for at indføre måling af antistoftitre eller ekstra vaccination. Tværtimod mener vi at værdien af at mange patienter med kræft er vaccinerede bør udnyttes og at patienternes livskvalitet skal optimeres ved tiltagende social kontakt og fysisk aktivitet – naturligvis under de kendte anbefalinger med afstand og håndsprit.

Vi mener at de patienter der ikke kan præstere immunrespons er bedst beskyttet gennem herd immunity.

Vi kan supplere med at vi i DSKO ikke har oplysninger om at der er set alvorlige tilfælde af COVID blandt vaccinerede kræftpatienter.

Det skal bemærkes at vi her udelukkende forholder os til patienter med solide cancere og ikke hæmatologiske sygdomme.