Osteonekrose

Hvis du interesserer dig for osteonekrose og sammenhængen til bisfosfonater og denosumab, så er der mulighed for at indgå i et arbejde i Sundhedsstyrelsen. Formålet er at klarlægge problemet og lave en formidlingsindsats om mulighederne for forebyggelse.

Første møde er i Sundhedsstyrelsen 29.1.2019 kl 15.

Nærmere oplysninger og interessetilkendegivelse snarest: formand@dsko.org