Orienteringsbrev om igangsættelse af corona-relateret forskning

Finansudvalget har den 16. marts tiltrådt aktstykke om, at der afsættes 50 mio.kr. til corona-relateret forskning. Det fremgår bl.a. af aktstykket:

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien.

 

Læs mere her og se brev om rammerne for ansøgning her