Opfølgning på DHPC om 5-fluorouracil-, capecitabin- og tegafurholdige præparater og DPD-test

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 18/6-2020 udsendt et opfølgende brev vedrørende 5-Fluorouracil- (i.v.), capecitabin- og tegafurholdige præparater.
Både DHPC-brev samt vedhæftede opfølgningsbrev er blevet sendt alle læger, der er registreret med speciale i Onkologi/Klinisk onkologi.

Det oprindelige DHPC-brev kan findes ved brug af dette link:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/direkte-sikkerhedsinformation/udsendte-meddelelser/~/media/F8D694A01E564FC6BDC2E54155D3E8BC.ashx

Læs mere her