Opdaterede retningslinjer for henvisning af patienter til protonterapi i udlandet

Rapport: Henvisning af patienter til partikelbestråling i udlandet

Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)

Dansk Sundheds Institut har i Analyse af de økonomiske, organisatoriske og patientrelaterede konsekvenser

og forudsætninger ved indførelse af partikelterapi i Danmark anslået, at 27-53 danske patienter årligt med

fordel vil kunne behandles med partikelterapi frem for fotonbaseret stråleterapi baseret på det aktuelle

evidensgrundlag [1]. Strategisk business case vedrørende etablering af et anlæg til partikelterapi til

behandling af kræftpatienter i Danmark antager, at det årlige antal andrager 200, når et dansk center er

etableret og driftsklart i 2018 [2]. Det forventes, at antallet vil stige med tiden.

Se hele rapporten her