Onkolog til DLCGs Screeningsgruppe

Dansk Lungecancer Gruppe søger en onkolog til at repræsentere DSKO i deres udvalg for lungecancerscreening. Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 28.12.2018.