Onkolog til DCCGs bestyrelse

Til efteråret bliver der en plads ledig i bestyrelsen for Dansk Colorektal Cancer Gruppe DCCG. Det er DSKOs bestyrelse, der udpeger repræsentanten for 3 år ad gangen, og interesserede bedes sende kort oplæg til formanden Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org senest 24.8.2018