DSKOs rejselegat

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi opslår hvert år rejselegater af 25-50.000 kr.

Legaterne kan søges som støtte til at gennemføre et længerevarende uddannelsesophold ved en udenlandsk kræftbehandlingsinstitution. Der kan enten være tale om ansættelse/ophold på en klinisk afdeling eller ophold ved en klinisk forskningsenhed. Ved længerevarende forstås en ansættelse eller ophold på minimum 1 måned. Der skal foreligge en bekræftelse fra den udenlandske institution på, at opholdet kan gennemføres (skal vedlægges ansøgningen).

Hvad kan midlerne bruges til?
Rejselegatet kan f.eks. anvendes til

  • Dækning af rejseudgifter til og fra ansættelsesstedet for ansøger og dennes familie
  • Udgifter til sundhedsforsikring i udlandet
  • Udgifter til dobbelt husførelse

Hvem kan ansøge?

Legatet kan søges af medlemmer af DSKO, som er beskæftiget ved kliniske afdelinger i Danmark, hvis hovedområde er kræftbehandling.

Hvem bedømmer ansøgningerne?

Ansøgningerne bedømmes af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. I tilfælde af at man tildeles støtte, er ansøger forpligtet til at fremsende rejsebeskrivelse til DSKO med henblik på offentliggørelse på DSKOs hjemmeside (se evt. tidligere legatmodtageres rejsebeskrivelser).