Nyheder

  • Alle
  • Forskning
  • Ledige poster
  • Nyhed
  • Seneste nyt

Tilbud til YL, der vil være opdateret på understøttende behandling og palliation

ESMO Preceptorship, 30 – 31 marts, Lugano, Schweiz se mere her

Formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund

DSKO skal udpege en formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org, senest

DSKO’s årsmøde 2023 – foreløbigt program

Få oplysninger om årsmødet 2023 på siden her

Formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft

DSKO skal udpege en formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 7/10

3 onkologer til Endorsement af Europædiske cardio-onkologiske guidelines i Dansk Cardiologisk Selskab

DSKO skal indstille 3 onkologer til at indgå i DCS arbejdsgruppe: Kardiovaskulær farmakoterapi, mhp en endorsement proces, som gerne

Temadag om støtte og palliativ indsats til patienter og familier med anden etnisk baggrund

Rigshospitalet, den 4/11 Se mere her Temadag om støtte til familier med anden etnisk baggrund

DSTH efterårsmøde 8/11

Program_Efteraarsmoede_DSTH_2022

Legat fra dansk kræftforskningsfond

se mere her https://www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk/ansogning

Indkaldelse til generalforsamling 17/3

indkaldelse-til-DKSOs-generalforsamling-2022

DSKO skal udpege en onkolog til arbejdsgruppe vedr pakkeforløb for lymfeknudekræft og CLL

DSKO skal udpege en onkolog til arbejdsgruppe vedr pakkeforløb for lymfeknudekræft og CLL Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 27/2

DSKO støtter Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) i arbejdet med at opnå autorisation

Se artikel om hospitalsfysiks historie i Danmark her MPI-2021-02-p147

Gen- eller nyudpegning af en formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. lungekræft

DSKO skal udpege/genudpege formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

DSKO skal udpege medlem fra Herlev/Rigshospitalet til DPCGs styregruppe

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 7/12

DSKO skal udpege en formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 23/11

DSKO-udpegning af medlem til styregruppen i DEGC

DSKO skal udpege et medlem til styregruppen i DEGC Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 8/11

Udpegning af onkolog fra Region nord til DGCGs bestyrelse

DSKO skal udpege et medlem fra Region Nord til DGCGs bestyrelse. Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 27/9

2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. lungekræft

DSKO skal udpege/genudpege et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalg

Udpegninger til Arbejdsgruppe vedr. udfordringer på brystkræftområdet

DSKO skal udpege 1 onkolog til arbejdsgruppe vedr udfordringer på brystkræftområdet

DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for Patientklager

DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for patientklager, det drejer sig særligt om en onkolog med viden

LVS – 2-årig gen- eller nyindstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedrørende tværgående kræftlægemidler

Nationalt Genom Center – Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Uhelbredelig kræft – frist 21. juni

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til NGC’s specialistnetværk vedr. uhelbredelig kræft

DSKO skal udpege medlemmer til etablering af Stråleterapigruppe under DLG (Dansk Lymfom Gruppe)

Der skal udpeges en repræsentant for hvert center, der behandler patienter med lymfom med stråleterapi og en repræsentant fra Dansk

DMCG årsberetningerne giver god viden om strategien

Se DMCG’s årsberetninger her

Genopslag: DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for Patientklager

DSKO skal indstille sagkyndige i onkologi til Styrelsen for patientklager, det drejer sig om en onkolog med særlig viden

Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til fire bestyrelsesmedlemmer og ni fagrådsmedlemmer pr. 1. januar 2022

DSKO skal indstille medlemmer til Danmarks Frie

LVS – 2-årig gen- eller nyindstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedrørende kræft

LVS – 2-årig gen- eller nyindstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedrørende kræft i

Invitation til indstilling af medlemmer til NGC’s advisory board for patienter, borgere og etik

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til advisory board for patienter, borgere og etik Se indstillingsskemaet her Se kommissoriet her

Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til specialistnetværk vedr kræft hos unge voksne (18-30 år)

Invitation til besvarelse af spørgeskema vedr. behov og udfordringer på biobankområdet

Sundhedsministeriet og danske regioner har udsendt følgende spørgeskema vedr. behov og udfordringer på biobankområdet

Invitation: SKA Post-ASCO 2021

Se SKA’s program for Post-ASCO 2021 her

Revideret program for Årsmøde 2021

Programmet for årsmødet 2021 er blevet revideret. Se det her

Arbejdsgruppen vedr DPD mangel har udfærdiget: National konsensusrapport vedr DPD mangel

Arbejdsgruppen vedr DPD mangel har udfærdiget: National konsensusrapport vedr DPD mangel Se den her

DSKO’s uddannelsesudvalg har udfærdiget et princippapir for merit for intern medicin

DSKO’s uddannelsesudvalg har udfærdiget et princippapir for merit for intern medicin. Se det her og under menupunktet “uddannelse –>

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr. blære- og urotelialkræft

Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org senest 29/1

Anbefalinger fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) om COVID-19 vaccination af voksne med kræft

Herunder følger anbefalinger om vaccination mod SARS-CoV-2/COVID-19 af patienter med kræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr. brystkræft

Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org senest 26/1

COVID-19 vaccination in cancer patients: ESMO statements

ESMO har lagt følgende udsagn op om vaccination af patienter med kræft mod COVID-19

Læs det her

Genopslag: DSKO søger ny(e) delkursusleder(e) til H-kursus i Medicinsk Kræftbehandling

DSKO søger ny(e) delkursusleder(e) til H-kursus i  Medicinsk Kræftbehandling

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr. kræft i mavesæk og mavemund

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr. kræft i mavesæk og mavemund

Udpegning til Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

DSKO skal udpege en onkolog med kendskab til strålebehandling af hæmatologiske sygdomme til Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr nyrekræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets  fagudvalget vedr nyrekræft Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org seneste 11/11

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr modermærkekræft og non-melanom hudkræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr modermærkekræft og non-melanom hud

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr leverkræft

DSKO skal udpege/genudpege en formand for Medicinrådets fagudvalget vedr leverkræft Interesserede bedes kontakt formand@dsko.org seneste 11/11

Indstilling af medlemmer til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark

DSKO skal indstille mulige kandidater til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark. Endelig udpegning ved LVS Kort ansøgning

DSKO skal indstille en onkolog til fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene

DSKO skal indstille en onkolog til fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 2/11

DSKO skal udpege repræsentanter til Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)´s guidelinegrupper

DSKO skal udpege repræsentanter til Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)´s guidelinegrupper

DSKO skal indstille en sagkyndig i onkologi til Styrelsen for Patientklager

DSKO skal indstille en sagkyndig i onkologi til Styrelsen for patientklager, gerne fra region Midt, Syd eller Nord Se

Møderækken Digital Sundhed 2020 – ledige pladser og live-streaming

Der er fortsat ledige pladser til møderækken Digital Sundhed 2020

Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende revision af pakkeforløb for prostatakræft

DSKO skal udpege en repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende revision af pakkeforløb for prostatakræft, under SST.

DSKO skal udpege ny forfatter til pro.medicin.dk

DSKO skal udpege en forfatter til Pro.medicin.dk til afsnittet om endokrin terapi til mammacancer og endometriecancer

DSKO skal udpege 2 medlemmer til en arbejdsgruppe vedr DPD-mangel

DSKO skal udpege 2 medlemmer til en arbejdsgruppe vedr DPD-mangel Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 9/7

Repræsentant til arbejdsgruppe til opdatering af guidelines for HNPCC – arvelig tarmkræft, i DCCG regi

DSKO skal udpege en repræsentant til arbejdsgruppe til opdatering af guidelines for HNPCC – arvelig tarmkræft, i DCCG regi.

Opfølgning på DHPC om 5-fluorouracil-, capecitabin- og tegafurholdige præparater og DPD-test

Til information har Lægemiddelstyrelsen d. 18/6-2020 udsendt et opfølgende brev vedrørende

DSKO’s generalforsamling 2020

Udskudt fra 19. marts til 25. maj 2020. Se dagsordenen her

REHPA årsrapport 2019

Se REHPA’s årsrapport her

DSTH har udarbejdet anbefalinger for forebyggelse og behandling af tromboser og blødning hos COVID-19 patienter

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har udarbejdet anbefalinger for forebyggelse og behandling af tromboser og blødning

Danske onkologer arbejder hårdt for at sikre behandling til kræftpatienter

Danske onkologer arbejder over hele landet hårdt for at sikre behandling til kræftpatienter, og for at forsøge at afbøde

Eksempler på værdifuld forskning indenfor register- eller sundheds-data

DSKO modtager indstillinger til eksempelsamlingen til sundheds- og ældreministeriets hjemmeside (STARS)

DSKO indkaldelse til generalforsamling 2020

Se indkaldelsen her Se forslag til vedtægtsændringer her

Udpegning – opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft.

Genopslag – “Call for interest” – Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler

Deltagere til EU Kommissionens ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Orientering om invitation til “Alt om Kongres 2019” i Den Sorte Diamant

Alt om kongres, hvis du ønsker at afholde en international konference eller kongres i København   Læs mere her

Styrelsen for Patientklager rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter

På foranledning af Styrelsen for Patientklager gøres der opmærksom på, at styrelsen aktuelt rekrutterer nye sagkyndige lægekonsulenter inden for

Udpegning til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

DSKO skal indstille et medlem til et nyt fagudvalg i Medicinrådet. Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 21/8 2019. Medicinrådet

Til orientering: Åbent opslag – medlem til National Videnskabsetisk Komité

Et nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité søges for perioden 2019 til 2021. Opslag kan findes her Yderligere information

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til DGCG samt 1 repræsentant til DGCGs Trofoblastgruppe

DGCG har to ledige pladser i bestyrelsen til hhv. -1 onkolog fra Herlev Hospital -1 onkolog fra Aarhus Universitetshospital

DSKO søger forfatter/referent til pro.medicin.dk

DSKO søger forfatter/referent til en stribe artikler på pro.medicin.dk om…

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 er aflyst! Læs mere her

Næste årsmøde afholdes d. 19/3-2020 til 21/3-2020

Formand for nyt fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler

DSKO skal indstille en formand til et nyt fagudvalg i Medicinrådet. Udvalget skal beskæftige sig med nye antineoplastiske lægemidler,

Formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen

DSKO skal indstille en ny formand til dette udvalg. Kort motivation bedes sendt til formand@dsko.org senest 1.5.2019. Der står mere om

Karolinska Institute survey on the management of severe chemotherapy-induced diarrhea (CID)

Dear Colleague,  We ask you to participate in a Karolinska Institute survey on the management of severe chemotherapy-induced diarrhea

Medlemmer til Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft

DSKO skal udpege 2 speciallæger inden for klinisk onkologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for non-melanom hudkræft. Se mere i

Nu kan du igen indsende forslag til nye behandlings-vejledninger; Medicinrådet

To gange om året er der frist for at indsende forslag til hvilke nye behandlingsvejledninger, Rådet skal udarbejde. Næste

Formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft

DSKO skal indstille en formand til dette udvalg, og interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 30.1.2019. Der er

Indstilling af vikar til formandsposten for fagudvalget vedrørende modermærkekræft og non-melanom hudkræft (Id nr.: 1680411)

Vikar til formandsposten for fagudvalget vedrørende modermærkekræft…

Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft (Id nr.: 1640182)

DSKO skal indstille en kandidat til posten som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft   Fagudvalgets arbejde er nærmere

Ny formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

DSKO skal indstille en ny formand til dette fagudvalg. Interesserede bedes sende kort motivation senest 15, januar 2019 til formand@dsko.org

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge

DSKOs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

DSKOs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

I henhold til DSKOs love skal en ekstraordinær GF indkaldes indenfor 2 uger, og afholdes senest efter 6 uger.

Formand for Medicinrådets fagudvalg for tarmkræft

DSKO skal indstille en ny formand til dette udvalg.

DSKO repræsentant til Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for børnepalliation

Der planlægges 3 møder: 4. april kl. 10.00-14.00, 16. maj kl. 12.00-16.00 og 15. august 2018 kl. 12.00-16.00. Kommissorium

Europæisk oversigt over behandlingen af hjernemetastaser fra lungecancer

EORTC Lung Cancer Group Young Investigators har lavet en europæisk opgørelse over screening og behandling af hjernemetastaser fra NSCLC.

Multidisciplinært kursus om behandling af gliomer hos voksne

23.-25. maj 2018 i København. Tilmelding og yderligere oplysninger: http://cns-noc.com/

Medicinrådet, formand for udvalget vedrørende æggestokkekræft

Her søges enten en onkolog med specialistviden inden for æggestokkekræft uanset evt. habilitetskonflikter eller en habil onkolog fra et

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi holder How-to kursus om arbejde i fagudvalg i Medicinrådet

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder et kursus 1. – 2. februar 2018

Onkolog søges til undervisning om ’Onkologi og onkologiske lægemidler’-

Danish Pharmaceutical Academy søger en onkolog til tirsdag den 20/3 med et oplæg på 1,5 time om onkologi og

Lukket for tilmeldinger til Onkologisk værktøjskasse på Rigshospitalet

Der er nu lukket for tilmeldinger til Onkologisk værktøjskasse på Rigshospitalet d. 22-23 januar 2018.

Indstilling af formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

Medicinrådet vil nedsætte et fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene og foreslår at formanden indstilles fra Dansk Selskab for Klinisk

Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

DSKO skal indstille en formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft. Dette fagudvalg vil erstatte de to tidligere fagudvalg fra

Udpegning – opdatering af national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter

DSKO skal udpege onkologer til at opdatere national klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter. Detaljer fremgår af dette brev

Udpegning af nyt medlem af styregruppen for Dansk Blærecancer database

Det vil være optimalt, hvis DSKO kan pege på en repræsentant, der samtidigt kan repræsentere Region Syddanmark. Alle interesserede

Multigene expression profile for predicting efficacy of cisplatin and vinorelbine in non-small cell lung cancer

Ida Kappel Buhl (1)(2), Ib Jarle Christensen (3), Eric Santoni-Rugiu (4), Jesper Ravn (5), Anker Hansen (2), Thomas Jensen

Copenhagen prospective personalized oncology (CoPPO): Genomic profiling to select patients for phase 1 trials

Ida Viller Tuxen (1), Christina Westmose Yde (2), Olga Østrup (2), Morten Mau-Sørensen (1), Eric Santoni-Rugiu (3), Ulrik Lassen

Feasibility of preference-driven dose plan optimization to support shared decision making in anal cancer radiotherapy

Heidi S Rønde M.Sc. (1) ,Leonard Wee Ph.D. (2,3), John Pløen M.D. (3,4), Ane L Appelt Ph.D. (3,5). 1)

Heterogeneity of miRNA expression in localized prostate cancer with clinico-pathological correlations

Ahmed Hussein Zedan (1,2), Søren Garm Blavnsfeldt (1), Torben Frøstrup Hansen (2), Boye Schnack Nielsen (3), Niels Marcussen (4),

Stereotactic radiation therapy of cerebral metastases in patients with breast cancer. Clinical spectrum and prognosis

Mette Møller (1), Yasmin Alexandra Lassen (1), Anders Bonde Jensen (1) 1) Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Aarhus,

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser

DSKO skal udpege 2 onkologer til arbejdsgruppe vedr. opdatering af NKR behandling af hjernemetastaser. Der afholdes 2 møder i