Ny interaktionsapp

Ny webapplikation udviklet i samarbejde mellem Kræftafdelingen AUH og Klinisk-Farmakologisk AUH som alle onkologiske afdelinger kan anvende frit.

Den stadige strøm af nye lægemidler på kræftområdet kombineret med stigende kompleksitet hos patienterne (stigende gennemsnitsalder og øget antal co-mobiditeter m.m.) gør, at patienternes samlede medicinering er stigende i omfang og kompleksitet.

Endvidere har vi set flere utilsigtede hændelser med alvorlige bivirkninger til lægemidler, hvor der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed/overblik over interaktioner mellem kræftlægemidler og patientens øvrige medicin.

Resultatet hedder www.OncoMed.dk, og er en web-applikation, der på enkel og overskuelig vis kan give klinikerne overblik over de kendte interaktioner, som et givent kræftlægemiddel har. Data kommer dels fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase, dels fra lægemidlernes produktresuméer, nye studier og andre kilder, hvor de kliniske farmakologer søger viden.

De lægemidler, som aktuelt indgår er alle godkendte kræftlægemidler (incl hæmatologiske lægemidler) samt de hyppigste lægemidler til understøttende behandling (f.eks. kvalmestillende medicin). Endelig indgår også blodfortyndende lægemidler til behandling af cancerassocieret trombose, da der også er væsentlige drug-drug-interactions her.

Ønsket er at skabe større patientsikkerhed i en mere og mere travl hverdag, ved at tilvejebringe et nemt overblik for den enkelte læge og sygeplejerske, når de overvejer, hvilke kræftlægemidler og understøtende præparater, der er mest hensigtsmæssige at tillægge.

Håbet er også, at app´en kan være med til at sætte ekstra fokus på vigtigheden af at indberette interaktioner og bivirkninger, for en app som OncoMed er kun så god som de data, der kommer ind i den.

Kontaktinformation: Marianne Ingerslev Holt, e-mail: marianne.i.holt@gmail.com

Udarbejdelsen er sponsoreret med et unrestricted grant fra Pfizer.