Ny bestyrelse

På generalforsamlingen 2018 er der valgt en ny bestyrelse. Stor tak til Ulrik Lassen, Niels Viggo Jensen, Laurids Østergaard Poulsen og Kenneth Hofland, som forlader bestyrelsen. Velkommen til Trine Lembrecht Jørgensen og som suppleant Louise Wichmann Matthiessen. Trine Jakobi Nøttrup, Brian Holch Kristensen, Nicolaj Andreassen og Lars Henrik Jensen fortsætter i bestyrelsen, mens Lotte Engell-Nørregaard og Andres Carus ikke var på valg i år. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde.