Non-melanom hudkræft, arbejdsgruppe

DSKO søger et par onkologer til en multidisciplinær arbejdsgruppe. Gruppen skal afklare, om og i så fald hvordan, der kan etablere en DMCG for denne cancertype.

Det vil være naturligt, at både den medicinske behandling og stråleterapi er repræsenteret, ligesom der gerne må være geografisk balance.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 7. februar 2019.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org