Non-melanom hudkræft, arbejdsgruppe

DSKO søger et par onkologer til en multidisciplinær arbejdsgruppe. Gruppen skal afklare, om og i så fald hvordan, der kan etablere en DMCG for denne cancertype.

Det vil være naturligt, at både den medicinske behandling og stråleterapi er repræsenteret, ligesom der gerne må være geografisk balance.

Interesserede bedes sende en kort motivation til formand@dsko.org senest 7. februar 2019.