Nationalt Genom Center – Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Uhelbredelig kræft – frist 21. juni

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til NGC’s specialistnetværk vedr. uhelbredelig kræft

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org med kort motiveret ansøgning og CV, senest 17/6

Der skal udpeges ;

…klinisk faglige eksperter fra de afdelinger, der har ansvar for behandling af patienter i den/de relevante patientgrupper, eller hvor det skønnes relevant for den pågældende patientgruppe at udpege faglige eksperter fra samarbejdende afdelinger. De udpegende medlemmer bør, hvor det er muligt, repræsentere forskellige regioner og bør, om muligt, ikke være fra samme afdeling. De udpegede medlemmer skal have erfaring i brug af omfattende genetiske test i patientbehandling, jf. kommissoriet side 2.

Første møde i specialistnetværket for Uhelbredelig kræft er 7. september kl. 13.30-15.30 (introduktion), andet møde 6. oktober kl. 13.30-15.30 – begge møder er virtuelle.

Læs udpegningsbrevet her

Læs kommissoriet her