Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til specialistnetværk vedr kræft hos unge voksne (18-30 år)

Se udpegningsbrevet her og kommissoriet her

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 16/4