Nationalt Genom Center, 2 repræsentanter

DSKO skal udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center indenfor vidensdeling, erfaringsopsamling og standardisering. Dette er en betydelig national satsning, og det er helt centralt at få et par gode onkologer til at præge udviklingen i en konstruktiv retning. Find her:

Udpegningsbrev, komissorium og national strategi.

Interesserede bedes skrive til lars.henrik.jensen@rsyd.dk senest 15.1.2018 med en kort begrundelse.