National Representative for European Society of Radiation Oncology (ESTRO)

DSKO skal udpege en national repræsentant (national representative) til European Society of Radiation Oncology (ESTRO). Denne post indebærer blandt andet at agere bindeled mellem ESTRO og stråleterapi interesserede onkologer i Danmark.

Interesserede bedes henvende sig til sekretaer@dsko.org senest 11.6.2018