Medlemmer til DLCG og DNOG

Udpegning til DMCGerne: DLCG og DNOG

DSKO’s bestyrelse skal udpege to repræsentanter til Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Udpegningen gælder for 2 år.

Desuden skal der udpeges en repræsentant fra Århus til Dansk NeuroOnkologisk Gruppe.
Denne udpegning er for 4 år.

Alle skal repræsentere DSKO bredt og skal orientere DSKO’s bestyrelse om væsentlige emner.

Interesserede bedes sende en kort begrundelse til DSKO’s formand formand@dsko.org

Ansøgningsfrist 29.12.2016
Med venlig hilsen
Lars Henrik Jensen
Formand DSKO