Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Der søges medlem af Ankenævnet for Patienterstatning

Nævnsarbejdets omfang vil være ca. ét møde om måneden (undtagen juli) á ca.
3-4 timers varighed med behandling af ca. 25 sager. Der skal påberegnes ca. 45
min. forberedelse pr. sag i ugerne op til mødet. Alle medlemmer honoreres efter
Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer
af kollegiale organer i staten.
Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle
transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver
dækket efter statens rejseregler.

Interesserede bedes kontakte formand@dsko.org senest 15/9