Medicinrådet, formand for udvalget vedrørende æggestokkekræft