Kandidater til Vidensråd for Forebyggelse

DSKO er blevet opfordret til at indstille max to kandidater til Vidensråd for Forebyggelse. Der skal være tale om kandidater med dokumenteret forskningserfaring på forebyggelsesområdet og gerne erfaring med lignende rådgivnings- og formidlingsarbejde. Arbejdet omfatter 3-5 timer gennemsnitligt pr måned og er honoreret. Yderligere oplysninger kan fås hos formand@dsko.org og interessetilkendegivelse kan også sendes til den adresse. Deadline 10.11.2018

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

SENESTE TWEETSe alle tweets

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 79 40 68 02 el. +45 28 56 86 28

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org