Kandidater til Vidensråd for Forebyggelse

DSKO er blevet opfordret til at indstille max to kandidater til Vidensråd for Forebyggelse. Der skal være tale om kandidater med dokumenteret forskningserfaring på forebyggelsesområdet og gerne erfaring med lignende rådgivnings- og formidlingsarbejde. Arbejdet omfatter 3-5 timer gennemsnitligt pr måned og er honoreret. Yderligere oplysninger kan fås hos formand@dsko.org og interessetilkendegivelse kan også sendes til den adresse. Deadline 10.11.2018