Kandidat til formandsposten for Behandlingsrådets fagudvalg vedr. evaluering af Optune