Invitation til indstilling af medlemmer til NGC’s advisory board for patienter, borgere og etik

DSKO skal indstille onkologer til udpegning til advisory board for patienter, borgere og etik

Se indstillingsskemaet her
Se kommissoriet her
Læs om proceduren her

Interesserede bedes fremsende begrundelse og CV til formand@dsko.org senest 16/4