Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger – kurserne er dog ikke obligatoriske


 

Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.

Se Oversigten over kurser 2016

Se Oversigten over kurser 2017


 

Stråleterapi for introlæger (2 dage) – altid AUH

Næste kursus afvikles i Læringscentret (bygning 19z) på Aarhus universitets Hospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C den 13. og 14. december 2017.
E-learning starter ca. 4 uger før og skal være gennemført senest 3 dage før kursusstart.

Kurset udvidet til at omfatte 2 fulde dage (udover e-learningsdelen) – se program her.

Tilmelding er åben efter først til mølle princippet.
Kursussekretær Mette Lange Jensen, Kræftafdelingen Århus (metejens@rm.dk).


 

Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – skiftevis på OUH og RH

Næste kursus på Rigshospitalet afholdes 22. – 23. januar  2018.
Kursussekretær Regitze Bolette Bille Olsen (regitze.bolette.bille.olsen@regionh.dk).

Næste kursus på Odense Universitetshospital afholdes (ikke fastlagt endnu)

Program kan ses her. (Endnu ikke fastlagt)

Kursussekretær Lisbet Ziegler (lisbet.ziegler@rsyd.dk).


 

GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

FACEBOOK


Selskabets medlemmer kan følge nedenstående link og tilmelde sig selskabets facebookgruppe. Her vil det være muligt at bidrage med opslag og kommentarer til interne faglige debatter.


Gå til Facebook gruppe

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org