Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


 

Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


 

NYT! VIRTUELT I- KURSUS I RADIOTERAPI TIL ERSTATNING FOR AFLYST KURSUS PÅ AUH

På baggrund af den aktuelle corona-situation og de deraf følgende restriktioner er det blevet besluttet at oprette et virtuelt I-kursus i radioterapi. Kurset indeholder de 5 e-læringslektioner som I-kursisterne plejer at gennemgå før fremmøde-kurset i Aarhus. Derudover kan man via det såkaldte ’grupperum’ tilgå programmet for I-kurset, nogle af de slides, der bruges i undervisningen, samt en lille quiz, der primært relaterer sig til e-læringsmodulerne om radiobiologi. Tanken er, at man lokalt kan bruge materialet til at afholde ’nødundervisning’ som erstatning for det aflyste kursus.

Vores undervisere har beredvilligt stillet deres undervisningsmateriale til rådighed, og vi beder jer derfor respektere, at materialet kun må bruges til ’nødundervisning’ i den konkrete situation. SLIDES MÅ IKKE KOPIERES ELLER BRUGES I ANDEN SAMMENHÆNG.

Nicolaj Andreassen og Simon Buus
Kursusledere
Aarhus Universitetshospital

 

Link til kursustilmelding:

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=72954


 

Stråleterapi for introlæger 2020

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2020 på følgende dage:

11. – 12. marts - Aflyst

3. - 4. juni - Gennemføres pga. corona-restriktioner som lokalt kursus kun åbent for AUH-ansatte

22. – 23. september

8. – 9. december


 

Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. september 2020.

Program følger

Kursussekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

Næste kursus på Rigshospitalet afholdes d. 27.-28. januar 2020.

Program kan ses her. (Endnu ikke fastlagt)

Tilmelding til: Klinikledelsessekretær Regitze Bille Olsen, regitze.bolette.bille.olsen@regionh.dk

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 10.-11. maj 2021.

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


 

GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.