Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


STRÅLETERAPI FOR INTROLÆGER ( 2 DAGE) - AUH

AUH afholder kursus i stråleterapi for introlæger den 21. - 22. september 2021.

Kursusprogrammet kan ses her.

Kontakt: Lisbeth Østerman Nielsen – lisbeth.oesterman.nielsen@auh.rm.dk

Vi satser på at afholde kurset med fremmøde. Skulle vores optimisme ikke holde stik, kan konvertering til virtuelt kursus komme på tale. Dette vil I givet fald blive annonceret.

Nicolaj Andreassen og Simon Buus
Kursusledere, Aarhus Universitetshospital


Stråleterapi for introlæger 2021

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2021 på følgende dage:

16. – 17. marts

2. - 3. juni

21. – 22. september

7. – 8. december


Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 27.-28. september 2021.

Se programmet her

Kursustilmelding til sekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

 

Rigshospitalet afholder kursus d. 24.-25. januar 2022

Tilmelding sker via kursusportalen: https://kursusportalen.plan2learn.dk/

Program følger.

 

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 19.-20. november 2020 og d. 10.-11. maj 2021.

November program

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.