Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


 

Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


 

Stråleterapi for introlæger (2 dage) – AUH

Kursusplanen opdateres, når der sker ændringer i situationen vedr. Covid-19 og den deraf følgende midlertidige nedlukning af AUHs I-kursusaktiviteter.

Kursussekretær Anette Drewsen, Kræftafdelingen, AUH, anette.drewsen@oncology.au.dk


 

Stråleterapi for introlæger 2020

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2020 på følgende dage:

11. – 12. marts - Aflyst

3. – 4. juni - Evt. afholdelse endnu uafklaret

22. – 23. september

8. – 9. december


 

Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. september 2020.

Program følger

Kursussekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

Næste kursus på Rigshospitalet afholdes d. 27.-28. januar 2020.

Program kan ses her. (Endnu ikke fastlagt)

Tilmelding til: Klinikledelsessekretær Regitze Bille Olsen, regitze.bolette.bille.olsen@regionh.dk

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. maj 2020.

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


 

GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.