Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


STRÅLETERAPI FOR INTROLÆGER ( 2 DAGE) - AUH

AUH afholder kursus i stråleterapi for introlæger den 14. - 15. marts 2023.

Kursusprogrammet kan ses her.

Kontakt: Kursussekretær Lisbeth Østerman Nielsen – Libnil@rm.dk

Mette Marie Fode og Lise Thorsen, Kursusledere, Aarhus Universitetshospital


Stråleterapi for introlæger 2023

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2023 på følgende dage:

14. – 15. marts

30. maj - 31. maj

26. – 27. september

5. – 6. december


Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 18.-19. september 2023.

Programmet følger

Kursustilmelding til sekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

Rigshospitalet afholder kursus d. 23.-24. januar 2023.

Program følger.

Kursustilmelding til afdelingsledelsessekretær Regitze Bille Olsen regitze.bille.olsen@regionh.dk

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 28.-29. marts 2023

Program følger

Kursustilmelding til Uddannelsesansvarlig overlæge, Ph.d, Trine Lignell Guldberg, t.guldberg@rn.dk


GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.