Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


 

Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.

Se Oversigten over kurser 2016

Se Oversigten over kurser 2017


 

Stråleterapi for introlæger (2 dage) – AUH

I-kursus i stråleterapi afholdes 11. – 12. december 2019 på Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Kurset omfatter 2 fulde dage samt en e-learningsdel, der skal være gennemført før kursusstart.

Kursusprogrammet kan ses her

Kurset er p.t. fuldtegnet. Forespørgsler om evt. afbudspladser sendes til kursussekretær Anette Drewsen, Kræftafdelingen, AUH, anette.drewsen@oncology.au.dk


 

Stråleterapi for introlæger 2019

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2019 på følgende datoer:

Uge 11: 13. – 14. marts

Uge 24: 12. – 13. juni

Uge 39: 25. – 26. september

Uge 50: 11. – 12. december


 

Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. september 2020.

Program følger

Kursussekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

Næste kursus på Rigshospitalet afholdes d. 27.-28. januar 2020.

Program kan ses her. (Endnu ikke fastlagt)

Tilmelding til: Klinikledelsessekretær Regitze Bille Olsen, regitze.bolette.bille.olsen@regionh.dk

Aarhus Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. maj 2020.

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


 

GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org