Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


STRÅLETERAPI FOR INTROLÆGER ( 2 DAGE) - AUH

AUH afholder kursus i stråleterapi for introlæger den 21. - 22. september 2021.

Kursusprogrammet kan ses her.

Kontakt: Lisbeth Østerman Nielsen – lisbeth.oesterman.nielsen@auh.rm.dk

Vi satser på at afholde kurset med fremmøde. Skulle vores optimisme ikke holde stik, kan konvertering til virtuelt kursus komme på tale. Dette vil I givet fald blive annonceret.

Nicolaj Andreassen og Simon Buus
Kursusledere, Aarhus Universitetshospital


Fortsat mulighed for fjernadgang til e-læring om stråleterapi

Foranlediget af coronasituationen oprettede vi i foråret 2020 et virtuelt fjernkursus i radioterapi. Indtil videre fastholder vi denne mulighed. Tanken er, at man kan bruge materialet til lokal ad hoc undervisning.

Kurset indeholder de 5 e-læringslektioner som I-kursisterne plejer at gennemgå før fremmøde-kurset i Aarhus. Derudover kan man via det såkaldte ’grupperum’ tilgå programmet for I-kurset, nogle af de slides, der bruges i undervisningen, samt en lille quiz, der primært relaterer sig til e-læringsmodulerne om radiobiologi.

Vores undervisere har beredvilligt stillet deres undervisningsmateriale til rådighed, og vi beder jer derfor respektere, at materialet kun må bruges i den konkrete situation. SLIDES MÅ IKKE KOPIERES ELLER BRUGES I ANDEN SAMMENHÆNG.

Nicolaj Andreassen og Simon Buus
Kursusledere
Aarhus Universitetshospital

Link til fjernkursus:

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=72954

Stråleterapi for introlæger 2021

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2021 på følgende dage:

16. – 17. marts

2. - 3. juni

21. – 22. september

7. – 8. december


Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 27.-28. september 2021.

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

 

Rigshospitalet afholder kursus d. 18.-19. januar 2021

Kurset bliver pga. Covid19-situationen virtuelt.

Program følger

Kursustilmelding til sekretær regitze.bille.olsen@regionh.dk

 

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 19.-20. november 2020 og d. 10.-11. maj 2021.

November program

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.