Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


 

Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.

Se Oversigten over kurser 2016

Se Oversigten over kurser 2017


 

Stråleterapi for introlæger (2 dage) – AUH

Næste kursus afvikles AUH, Skejby, Kræftafdelingen, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus NV. Indgang C, Plan 1, Krydspunkt B101,  Studierum: Rum B101-110

D. 12. og 13. juni 2019

E-learning starter ca. 4 uger før og skal være gennemført senest d. 7. juni kl. 10.

Kurset omfatter 2 fulde dage (udover e-learningsdelen) – se program her.

Tilmelding er åben efter først til mølle princippet – lukker 24. april.
Kursussekretær Mette Lange Jensen, Kræftafdelingen Århus (metejens@rm.dk).

NB! Download app'en AUH Find Vej og søg på B101, så er I i nærheden af B101-110.


 

Stråleterapi for introlæger 2018

Vi afholder I-kursus i stråleterapi for 2018 på følgende datoer:

Uge 11 d. 14. og 15. marts 2018

Uge 24 d. 11. og 12. juni 2018

Uge 39 d. 26. og 27. september 2018

Uge 50 d. 12. og 13. december 2018


 

Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – skiftevis på OUH og RH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 20.-21. maj 2019 og d. 16.-17. september 2019.

Programmet kan ses her

Kursussekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

Næste kursus på Rigshospitalet afholdes d. 28.-29. januar 2019.

Program kan ses her. (Endnu ikke fastlagt)

Kursussekretær Regitze Bolette Bille Olsen (regitze.bolette.bille.olsen@regionh.dk).


 

GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org