Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


STRÅLETERAPI FOR INTROLÆGER ( 2 DAGE) - AUH

AUH afholder kursus i stråleterapi for introlæger den 27. - 28. september 2022.

Kursusprogrammet kan ses her.

Kontakt: Lisbeth Østerman Nielsen – lisbeth.oesterman.nielsen@auh.rm.dk

Mette Marie Fode og Lise Thorsen
Kursusledere, Aarhus Universitetshospital


Stråleterapi for introlæger 2022

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2022 på følgende dage:

15. – 16. marts

31. maj - 1. juni

27. – 28. september

6. – 7. december


Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 19.-20. september 2022.

Se programmet her

Kursustilmelding til sekretær Lisbet Ziegler lisbet.ziegler@rsyd.dk

 

Rigshospitalet afholder kursus d. 23.-24. januar 2023.

Program følger.

Kursustilmelding til afdelingsledelsessekretær Regitze Bille Olsen regitze.bille.olsen@regionh.dk

 

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 27.-28. april 2022

Program følger

Kursustilmelding til Uddannelsesansvarlig overlæge, Ph.d, Trine Lignell Guldberg, t.guldberg@rn.dk


GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.