Introduktionskurser

Tilbydes alle introlæger - kurserne er dog ikke obligatoriske


Tilmelding foregår samlet fra centrene (via den uddannelsesansvarlige overlæge).

De uddannelsessøgende læger skal derfor ikke selv foretage tilmelding; men man skal selv søge frihed, fælles transport og fælles overnatning via egen afdeling.


STRÅLETERAPI FOR INTROLÆGER ( 2 DAGE) - AUH

I-kursus i stråleterapi afholdes 8. – 9. december 2020 på Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Kurset omfatter 2 fulde dage samt e-læringsdel, der skal være gennemført før kursusstart.

Program kan ses her

Tilmelding via udsendt link til Plan2learn senest 3. november 2020.

Kursussekretær Anette Drewsen, Kræftafdelingen, AUH, anette.drewsen@oncology.au.dk

Bemærk: Vi forventer at gennemføre kurset med fysisk fremmøde, men må desværre tage forbehold for evt. fremtidige ændringer i forsamlingsrestriktioner og andre retningslinjer relateret til Covid-19.


Stråleterapi for introlæger 2020

AUH afholder I-kursus i stråleterapi i 2020 på følgende dage:

11. – 12. marts - Aflyst

3. - 4. juni - Gennemføres pga. corona-restriktioner som lokalt kursus kun åbent for AUH-ansatte

22. – 23. september

8. – 9. december

Fortsat mulighed for fjernadgang til e-læring om stråleterapi

Foranlediget af coronasituationen i foråret oprettede vi et virtuelt kursus i radioterapi. Vi har besluttet at fastholde denne mulighed efter, vi har genoptaget den almindelige kursusaktivitet. Tanken er, at man kan bruge materialet til ad hoc undervisning, samt hvis corona henover efteråret igen skulle gøre det vanskeligt at mødes på tværs af landet.

Kurset indeholder de 5 e-læringslektioner som I-kursisterne plejer at gennemgå før fremmøde-kurset i Aarhus. Derudover kan man via det såkaldte ’grupperum’ tilgå programmet for I-kurset, nogle af de slides, der bruges i undervisningen, samt en lille quiz, der primært relaterer sig til e-læringsmodulerne om radiobiologi.

Vores undervisere har beredvilligt stillet deres undervisningsmateriale til rådighed, og vi beder jer derfor respektere, at materialet kun må bruges i den konkrete situation. SLIDES MÅ IKKE KOPIERES ELLER BRUGES I ANDEN SAMMENHÆNG.

Nicolaj Andreassen og Simon Buus
Kursusledere
Aarhus Universitetshospital

Link til kursustilmelding:

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=72954


Den onkologiske værtøjskasse (2 dage) – hhv på OUH, RH og AAUH

Odense Universitetshospital afholder kursus d. 14.-15. september 2020.

Kurset den 14. -15.09.2020 bliver pga. COVID19 restriktioner afholdt som web kursus.

Vi håber, I kan finde et lokale på jeres respektive afdelinger, så I sidder sammen. Der vil nemlig stadig blive lidt gruppearbejde.

Anvender I Chrome, Firefox eller Edge, skal du kopiere dette link over i browseren:

https://meet.rsyd.dk/invited.sf?secret=onhb3CkU6pNeC6dBisOcEg&id=644404597 (Bemærk: Linket virker ikke ved anvendelse af Internet Explorer).

Anvender I et Video system, Jabber, Lync eller Skype for Business, kan denne adresse anvendes: vrktjskassen.14.og.15.9.2020@meet.rsyd.dk

Ønsker I at ringe op til mødet (kun tale– og dermed ingen video):

Tlf: +4576631414 | Indtast mødeid 644404597 efterfulgt af #

Se programmet her

Aalborg Universitetshospital afholder kursus d. 19.-20. november 2020 og d. 10.-11. maj 2021.

November program

Program følger

Kursustilmelding til sekretær Joan Diget, jd@rn.dk


GCP regler (1 dag) – afholdes lokalt.