Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

Indstilling af medlemmer til Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering

LVS skal indstille 15 personer til en arbejdsgruppe vedr. klinisk anvendelse af helgenomsekventering.
Herefter udvælger Nationalt Genom Center 5 medlemmer og 5 suppleanter.

De ønskede kompetencer er:

  • Medlemmer, der indstilles til arbejdsgruppen, forventes at have omfattende klinisk erfaring med brug af omfattende genetiske test til diagnostik af sygdomme, hvor den genetiske komponent er væsentlig for patientbehandlingen
  • Medlemmer bør rekrutteres fra kliniske afdelinger, der har ansvar for behandling af patientgrupper, der forventes at have behov for adgang til helgenomsekventering. Det kan være fra afdelinger, som i dag benytter helgenomsekventering, exomsekventering eller større paneler i patientbehandlingen
  • Det anbefales at indstille speciallæger på overlæge-niveau, der i det daglige kliniske arbejde har det lægefaglige ansvar for behandling af de pågældende specifikke patientgrupper

Det fremgår af udpegningsbrevet, at man anser følgende områder for særligt relevante:  onkologi, pædiatri, klinisk genetik, kardiologi, psykiatri, endokrinologi, hæmatologi, infektionssygdomme og neurologi.
LVS læser det sådan, at der også kan indstilles personer fra andre områder.

Hvis man indstiller mere end én person fra et selskab, må man gerne have geografisk/afdelingsmæssig spredning i tankerne.

Procedurer for arbejdsgruppen er beskrevet i vedhæftede kommissorium.

Såfremt LVS modtager mere end 15 forslag fra selskaberne, træffer LVS’ bestyrelse beslutning om, hvem der indstilles fra LVS til arbejdsgruppen.

Ansøgning skal indeholde et kort CV og en begrundelse. Indstillinger uden CV og begrundelse kan ikke tages i betragtning.

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 22/10 2019.

 

Læs kommissoriet her

Læs udpegningsbrevet her