Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

DSKO skal indstille en formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft.

Dette fagudvalg vil erstatte de to tidligere fagudvalg fra RADS – brystkræft vedrørende aromatasehæmmere og brystkræft vedrørende Anti-HER2.

Estimeret tidsforbrug er beskrevet her: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede onkologer bedes sende en kort begrundelse til Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org

Tilføj venligst navn, titel, afdeling, arbejdssted, E-mail og telefonnummer.

Yderligere skal denne habilitetserklæring medsendes.

Deadline 22.9.2017