Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft (Id nr.: 1640182)

DSKO skal indstille en kandidat til posten som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

 

Fagudvalgets arbejde er nærmere belyst her:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/brystkraeft

Der er planlagt fagudvalgsmøder d. 18. februar 2019 og d. 25 marts 2019.

Interesserede bedes orientere sig om habilitetspolitikken:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Og det forventede omfang af arbejdet:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 11. januar 2019.

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org