Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. brystkræft (Id nr.: 1640182)

DSKO skal indstille en kandidat til posten som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende brystkræft

 

Fagudvalgets arbejde er nærmere belyst her:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/brystkraeft

Der er planlagt fagudvalgsmøder d. 18. februar 2019 og d. 25 marts 2019.

Interesserede bedes orientere sig om habilitetspolitikken:

https://medicinraadet.dk/om-os/habilitet

Og det forventede omfang af arbejdet:

https://medicinraadet.dk/om-os/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede bedes skrive til formand@dsko.org senest 11. januar 2019.