Indstilling af formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

Medicinrådet vil nedsætte et fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene og foreslår at formanden indstilles fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Estimeret tidsforbrug er beskrevet her: http://www.medicinraadet.dk/om-medicinraadet/fagudvalg/tidsforbrug-for-formand-og-medlemmer-af-fagudvalg

 

Interesserede onkologer bedes sende en kort begrundelse til Lars Henrik Jensen på formand@dsko.org

Tilføj venligst navn, titel, afdeling, arbejdssted, E-mail og telefonnummer.

Yderligere skal denne habilitetserklæring medsendes.

Deadline 22.9.2017.