Indmeldelse

Indmeldelse i DSKO sker via Lægeforeningens hjemmeside:

1) Gå til lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk
2) Log på ’Min side’ i øverste højre hjørne
3) Vælg ’Dit medlemskab’ (til venstre i fanerne øverst på siden)
4) Vælg ’Videnskabelige selskaber (i listen til venstre, midt for)
5) Søg under ’Enhedsnavn’ eller scroll ned i den alfabetiske række af selskaber
6) Vælg ” DSF Klinisk Onkologi”
7) Vælg ’Indmeldelse HER’ ud for selskabets navn
8) Udfyld og følg vejledningen for indmeldelse

Det er meget vigtigt, at din e-mailadresse er korrekt, for det er den DSKO bruger til at kontakte dig.


Hvis du ikke er medlem af lægeforeningen, kan indmeldelse ske via denne formular:

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

KONTAKT


Formand Lotte Engell-Nørregård:
formand@dsko.org / president@dsko.org
+45 38 68 94 44

Sekretær Andreas Carus:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org