Indmeldelse

Indmeldelse i DSKO sker via Lægeforeningens hjemmeside:

1) Gå til lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk
2) Log på ’Min side’ i øverste højre hjørne
3) Vælg ’Dit medlemskab’ (til venstre i fanerne øverst på siden)
4) Vælg ’Videnskabelige selskaber (i listen til venstre, midt for)
5) Søg under ’Enhedsnavn’ eller scroll ned i den alfabetiske række af selskaber
6) Vælg ” DSF Klinisk Onkologi”
7) Vælg ’Indmeldelse HER’ ud for selskabets navn
8) Udfyld og følg vejledningen for indmeldelse

Det er meget vigtigt, at din e-mailadresse er korrekt, for det er den DSKO bruger til at kontakte dig.


Hvis du ikke er medlem af lægeforeningen, kan indmeldelse ske via dette link til lægevidenskabelige selskaber.