Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23/3

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23/3

Comwell Kolding kl 20.30 eller virtuelt (link udsendes ca 1 uge før afholdelse)

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være selskabets bestyrelse i hænde senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

Endelig dagsorden offentliggøres på selskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Til generalforsamlingen har kun ordinære medlemmer adgang.

Dagsorden

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Formandsberetning

d) Beretning fra diverse udvalg

e) Fremlæggelse af revideret regnskab

f) Fastsættelse af kontingent

g) Behandling af indkomne forslag

h) Valg af bestyrelse

i) Valg af revisorer

k) Valg til udvalg og andre tillidsposter

l) Eventuelt