Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Kære DSKO medlemmer

Hermed dagsorden til generalforsamling der afholdes på DSKOs årsmøde den 12. april 2018. Der er fem bestyrelsesposter på valg.

Bemærk at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formand eller sekretær) i hænde senest 2 uger før (29. marts).

På vegne af bestyrelsen

DSKO bestyrelsesmedlem og sekretær

Andreas Carus

MEDLEMSBREV ARKIV


Selskabets medlemmer bliver automatisk tilmeldt medlemsbrevet på årlig basis. Ønsker du at se tidligere udsendte medlemsbreve så følg nedenstående link (forbeholdt medlemmer og kodeordsbetskyttet).


Gå til arkiv

SENESTE TWEETSe alle tweets

KONTAKT


Formand Lars Henrik Jensen
formand@dsko.org / president@dsko.org

Sekretær Niels Viggo Jensen:
sekretaer@dsko.org

Kasserer Brian Holch Kristensen:
kasserer@dsko.org

Webmaster Lægeweb Asbjørn Thomsen:
webmaster@dsko.org