Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Kære DSKO medlemmer

Hermed dagsorden til generalforsamling der afholdes på DSKOs årsmøde den 12. april 2018. Der er fem bestyrelsesposter på valg.

Bemærk at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formand eller sekretær) i hænde senest 2 uger før (29. marts).

På vegne af bestyrelsen

DSKO bestyrelsesmedlem og sekretær

Andreas Carus