Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

I henhold til DSKOs love skal en ekstraordinær GF indkaldes indenfor 2 uger, og afholdes senest efter 6 uger.
Dagsorden i henhold til DSKOs love:

Valg af formand for uddannelsesudvalget. Trine Jakobi Nøttrup er fratrådt som formand.
I henhold til DSKOs love, paragraf 6.2 skal formand for uddannelsesudvalget vælges på generalforsamling.
Formanden for udvalget vælges af generalforsamlingen for en periode på to år med mulighed for genvalg i yderligere to perioder, maksimalt seks år i én sammenhængende periode.

Lotte Engell-Nørregård har meldt sig som kandidat.

Øvrige interesserede kandidater kan melde sig på sekretaer@dsko.org senest 11/6.

Såfremt der ikke er andre kandidater, kan det besluttes ikke at afholde ekstraordinær GF.